Notam ilan etmek ne demektir ve hangi durumlarda kullanılır?

Hava taşımacılığı alanında sıklıkla duyduğum bir terim olan “Notam ilan etmek” hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Notam ilan etmenin tam anlamı nedir? Bu terim nerelerde ve hangi durumlardan dolayı kullanılır? Bu prosedürün havacılık endüstrisi üzerinde ne tür bir etkisi var?

1 Beğeni

Notam Nedir?

Notam (Notice to Airmen), Türkçe karşılığıyla Pilotlara Duyuru; ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından uçuş ekibi üyelerine, hava trafik hizmetleri sağlayıcılarına ve diğer ilgili partilere hava taşıtlarının operasyonlarını etkileyebilecek önemli bilgileri ulaştırmak üzere yayımlanan bir uyarı veya duyuru sistemidir.

Notam Ne Zaman ve Neden İlan Edilir?

Notam ilan etme eylemi, havacılıkta belirli duyurulması gereken durumlar için kullanılır. Bu bilgi genellikle hava trafik kontrolü, havaalanı operasyonları, navigasyon cihazlarının durumu, yeni veya değişik uçuş prosedürleri, havaalanlarının veya hava sahalarının durumu ve kullanılması, hava durumu ve benzeri nedenlerle ilgilidir.

Notam’lar uçuş emniyetini sağlamak adına çok önemlidir. Örneğin, bir havaalanındaki pistin tamiratı veya bakımı nedeniyle kapalı olduğu durumlarda, ilgili havacılık otoritesi bir Notam ilan eder. Bu sayede başka hava taşıtları pistin kullanılamaz olduğundan haberdar olur ve gereken önlemleri alır. Aynı şekilde, belirli bir hava sahasının askeri eğitim uçuşları nedeniyle belirli saatler arasında kapalı olduğunu belirtmek için de Notam ilan edilir.

Havacılık sektöründe, Notam ilan etmek çok önemli bir işlevi yerine getirir çünkü uçuş ekibinin operasyonlarını etkileyebilecek önemli ve güncel bilgileri sağlar. Bu da uçuş güvenliğinin sürdürülmesi açısından kritik bir unsur oluşturur.

TERİMLER:

Notam (Notice to Airmen): Pilotlara yapılan duyuru anlamına gelir. Uçuşları etkileyebilecek önemli bilgileri içerir. Notam’lar genellikle hava trafik kontrolü, havaalanı operasyonları, navigasyon cihazları, uçuş prosedürleri, hava sahaları ve hava durumu ile ilgili bilgileri içerir.

1 Beğeni

Notam ilan etmek, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek önemli durumlardan haberdar etmek için yapılan bir duyurudur. Notam, İngilizce “Notice to Airmen” (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından yayınlanan Annex 15 gereğince, ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanır.

Notamlar, çeşitli durumlarda yayınlanabilir. Örneğin, aşağıdaki durumlarda notam ilan edilebilir:

 • Hava sahasının geçici olarak kapatılması
 • Hava trafik kontrol hizmetlerinin geçici olarak kısıtlanması
 • Hava yolu işaretlerinin veya aydınlatmasının değiştirilmesi
 • Hava sahasında bulunan tehlikeli maddelerin varlığı
 • Hava sahasında yapılacak inşaat veya onarım çalışmaları
 • Hava sahasında havacılıkla ilgili herhangi bir etkinlik

Notamlar, havacılık endüstrisi için kritik öneme sahiptir. Uçakların güvenli bir şekilde uçabilmesi için, havacıları uçuşlarını etkileyebilecek her türlü değişiklikten haberdar etmek gerekir. Notamlar, havacıların uçuş planlarını buna göre ayarlamalarına ve olası tehlikelerden kaçınmalarına yardımcı olur.

Notamlar, çeşitli yöntemlerle yayımlanabilir. Örneğin, havacılık otoritelerinin web sitelerinde, havacılık bilgi yayınlarında ve havacılık haber sitelerinde yayınlanabilir. Ayrıca, hava trafik kontrolörleri tarafından uçuşlara doğrudan bildirilebilir.

Notamların havacılık endüstrisi üzerinde olumlu etkileri şunlardır:

 • Uçuş güvenliğini artırır.
 • Uçuş planlama sürecini kolaylaştırır.
 • Havacıların farkındalığını artırır.

Notamların havacılık endüstrisi üzerinde olumsuz etkileri şunlardır:

 • Uçakların uçuş planlarında değişiklikler yapılmasına neden olabilir.
 • Uçuşların gecikmesine veya iptal edilmesine neden olabilir.
 • Havacılık maliyetlerini artırabilir.

Notam, “Notice to Airmen” kelimelerinin kısaltmasıdır ve hava taşımacılığı sektöründe sıklıkla kullanılan bir terimdir. Notam ilan etmek, uçuş güvenliği ve operasyonel etkinlikleri sağlamak için havacılık otoriteleri tarafından yapılan bir duyurudur.

Notam’lar genellikle havaalanları, hava sahaları ve bunların etrafında meydana gelen değişiklikleri, tehlikeli durumları, ekipman arızalarını, navigasyon kısıtlamalarını ve diğer önemli bilgileri içerebilir. Bu bilgiler pilotlara, uçuş ekiplerine ve havacılık personeline iletir ve uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Notam ilan etme prosedürü, ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından yönetilen standartlara göre gerçekleştirilir. Notam’lar genellikle havacılık otoritelerinin internet sitelerinde yayınlanır ve pilotlar ve operasyon ekibi üyeleri tarafından erişilebilir hale getirilir.

Notam’lar, havacılık endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar, havaalanlarındaki çalışanların güvenliğini sağlamak, uçuş trafiğini düzenlemek ve hava taşımacılığı operasyonlarını etkileyebilecek olası tehlikeler hakkında bilgi sağlayarak havacılık güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, uçuş işletmeleri için önemli bir referans kaynağıdır ve operasyonların düzgün bir şekilde planlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olur.

TERİMLER:

Notam: “Notice to Airmen” kelimelerinin kısaltmasıdır ve hava taşımacılığı sektöründe kullanılan bir terimdir. Notam’lar, uçuş güvenliğini sağlamak ve operasyonel etkinlikleri kolaylaştırmak için havacılık otoriteleri tarafından yapılan duyurulardır.