Napolyon Bonapart'ın Mısır seferini neyin motive etti?

Napolyon Bonapart’ın 1798-1801 yılları arasında gerçekleştirdiği Mısır ve Suriye seferinin altında yatan sebepler nelerdi? Bu sefer, Fransız Devrimi tüm şiddetiyle devam ederken, ve Avrupa’nın çoğu tarafından abluka altında olan bir Fransa tarafından desteklendi. Napolyon ve onun savunucuları, böylesi bir seferin risklerine rağmen neden ısrarla Mısır’a gitmeyi planladı? Bu seferin, Napolyon’un ve Fransız halkının hangi beklentisine hizmet ettiğini anlamak için, dönemin politik, ekonomik ve entelektüel havası hakkında bilgi edinmek gerekiyor.