MongoDB ve Cassandra arasındaki farklar nelerdir?

MongoDB ve Cassandra, NoSQL veritabanı yönetim sistemlerinin iki popüler seçimidir. Her ikisi de geniş ölçekli veri yönetimi için tasarlanmış olmasına rağmen, hangi durumlarda hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusu bazen karışık olabilir. Bu noktada, MongoDB ve Cassandra’nın tercih edilme nedenlerini, temel işlevlerini, özellikle veri modellemesi ve veri dağıtımı açısından nasıl farklılık gösterdiğini, hangi durumlar için hangisinin daha uygun olduğunu, performanslarını, istikrarları ve kullanım kolaylıklarını açıklar mısınız?