Maslow teorisi veya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir? Maslow neyi savunur ve hiyerarşi kuramı nedir?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi nedir? Maslow, insanların birbirini takip eden beş temel ihtiyaç kategorisine sahip olduklarını savunur. Bu ihtiyaçlar nelerdir ve nasıl bir hiyerarşi içinde yer alırlar? Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı nasıl işler ve insanların bu ihtiyaçları nasıl karşılamaları gerektiğini önerir?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, Abraham Maslow tarafından geliştirilen ve insanların ihtiyaçlarını bir hiyerarşi içinde sınıflandıran bir psikoloji kuramıdır. Maslow’a göre, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için hiyerarşik bir sıra izlemesi gerekmektedir. Bu teoriye göre, insanların tatmin etmesi gereken beş temel ihtiyaç kategorisi vardır:

 1. Fizyolojik İhtiyaçlar: İnsanların hayatta kalabilmek ve vücut fonksiyonlarını sürdürebilmek için gereken temel ihtiyaçlardır. Bunlar açlık, susuzluk, uyku, barınma ve cinsel ihtiyaçlardır.

 2. Güvenlik İhtiyaçları: İnsanların güvende hissetmek, tehlikelerden korunmak ve güvenilirlik arayışında oldukları ihtiyaçlardır. Güvenli bir iş, düzenli bir gelir, sağlık hizmetleri ve güvende hissetmek bu ihtiyaçlara örnek olarak verilebilir.

 3. Sosyal İhtiyaçlar: İnsanların aidiyet, sevgi ve sevgi görmek arayışında oldukları ihtiyaçlardır. İnsanlar sosyal bağlantılar kurmak, ilişkiler geliştirmek ve bireyler arasında sevgi, dostluk, kabul ve bağlılık hissetmek isterler.

 4. Saygı İhtiyaçları: İnsanların kendilerine saygı duyulduğunu hissetmek, başkaları tarafından takdir edilme ve başarı elde etme ihtiyaçlarıdır. İnsanlar kendilerini değerli hissetmek, başarılarıyla tanınmak ve toplumun önemli bir üyesi olduğunu hissetmek isterler.

 5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: İnsanların en üst seviye ihtiyacıdır. Kendini gerçekleştirme, bireyin potansiyelini tam anlamıyla kullanması, yeteneklerini geliştirmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesidir. Kişisel büyüme, yaratıcılık, anlam ve amaç bulma bu seviyedeki ihtiyaçlara örnek olarak verilebilir.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, insanların bu beş temel ihtiyacı sırasıyla tatmin etmeleri gerektiğini savunur. İnsanlar daha alt seviyedeki ihtiyaçlarını tatmin edemedikleri sürece üst seviye ihtiyaçlara yönelmezler. Örneğin, bir birey açlık ve susuzluğunu gidermeden güvenlik ihtiyaçlarını düşünmez.

Maslow’a göre, bir insan daha üst seviyedeki ihtiyaçlarını tatmin etmeye başladığında kendini daha tatmin olmuş ve mutlu hisseder. Ancak bu hiyerarşi tamamen lineer bir süreç değildir ve bireyler farklı ihtiyaçlarını farklı zamanlarda tatmin edebilirler.

TERİMLER:

 • Fizyolojik İhtiyaçlar: Vücut fonksiyonlarını sürdürmek için gerekli olan temel ihtiyaçlar.
 • Güvenlik İhtiyaçları: Tehlikelerden korunma ve güvende hissetme ihtiyaçları.
 • Sosyal İhtiyaçlar: Bağlantı kurma, ilişkiler geliştirme ve sevgi görmek ihtiyaçları.
 • Saygı İhtiyaçları: Takdir edildiğini hissetme ve değerli olma ihtiyaçları.
 • Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Potansiyelini tam anlamıyla kullanma ve hedeflerini gerçekleştirme ihtiyacı.

Maslow teorisi veya Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanan bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Teori, insanların ihtiyaçlarını beş temel kategoriye ayırır:

 1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Bunlar, yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. Bunlar arasında yemek, su, barınak, giyim ve cinsellik bulunur.

 2. Güvenlik ihtiyaçları: Bunlar, fiziksel ve duygusal güvenlik ihtiyacıdır. Bunlar arasında fiziksel güvenlik, ekonomik güvenlik, aile güvenliği ve sağlık güvenliği bulunur.

 3. Ait olma ve sevgi ihtiyaçları: Bunlar, sevgi, arkadaşlık ve ait olma ihtiyacıdır. Bunlar arasında aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri ve topluluk ilişkileri bulunur.

 4. Saygı ihtiyaçları: Bunlar, özsaygı ve başkalarından saygı görme ihtiyacıdır. Bunlar arasında başarı, başarı, yetenek ve öz saygı bulunur.

 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Bu, kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bunlar arasında yaratıcılık, kendini ifade etme ve kendini gerçekleştirme bulunur.

Maslow’a göre, insanlar bu ihtiyaçları hiyerarşik bir düzende karşılarlar. En alttaki ihtiyaçlar önce karşılanır, ardından daha yüksek ihtiyaçlar karşılanır. Yani, bir insanın fizyolojik ihtiyaçları karşılanmadan güvenlik ihtiyaçlarına odaklanması olası değildir.

Bu teori, çeşitli alanlarda kullanılmıştır, örneğin işletme yönetimi, eğitim ve psikoloji. İşletme yönetiminde, teori, çalışanların motivasyonunu anlamak için kullanılır. Eğitimde, teori, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını anlamak için kullanılır. Psikolojide, teori, insanların kişilik gelişimini anlamak için kullanılır.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insan davranışını anlamanın önemli bir çerçevesidir. Teori, insanların ihtiyaçlarının nasıl bir rol oynadığını ve insanların neden belirli şekillerde davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur.