Markalardan İndie (bağımsız) Markalarına: Gençlerin Moda Tercihlerinin Değişimi Nasıl Yön Buldu?

Gençlerin moda tercihlerinde son yıllarda önemli bir değişim gözlenmektedir. Eskiden gençler büyük markaların son moda ürünlerini tercih ederken, günümüzde daha çok indie (bağımsız) markalar, sürdürülebilir ve etik moda markalarına yönelmektedirler. Bu seçimleri ne belirliyor? Gençlik modasında bu değişimin altında yatan etkenler nelerdir? Bu değişimi etkileyen sosyo-ekonomik ya da kültürel faktörler var mıdır? Gençlerin moda tercihlerinde markadan bağımsızlığın ardındaki nedenler nelerdir?