Liserjik asit dietilamid (LSD) sentezi nasıl gerçekleştirilir?

Liserjik asit dietilamid (LSD), özellikle 1960’lı ve 70’li yıllarda yoğun olarak kullanılan bir psikedelik bileşiktir ve hala popülerlik, merak ve tartışmayı sürdürmektedir. Bu bileşiği sentezleme yöntemi, organik kimyanın daha karmaşık ve zorlu alanlarından biri olarak kabul edilir. Bu konuda bilgi sahibi olmayan biri olarak, LSD’nin tam olarak nasıl yapıldığını merak ediyorum. Neler gerekiyor? Hangi kimyasal tepkimeler, süreçler ve laboratuvar ekipmanları gereklidir? Hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır? Bu merakımı gidermenize yardımcı olur musunuz?

1 Beğeni

Öncelikle belirtmeliyim ki, LSD’nin sentezi yasa dışıdır ve kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu bilgilerin sadece bilgilendirme amacıyla sağlandığını ve herhangi bir yasadışı faaliyetin teşvik edilmediğini vurgulamak istiyorum.

LSD sentezi oldukça kompleks ve zor bir süreçtir ve birçok aşamadan oluşur. Sentez için aşağıda genel bir rehber sunabilirim:

Malzemeler:

 • Ergot alkaloidleri (Örneğin: Ergotamin tartrat): Ergot mantarından elde edilen doğal alkaloidleri içeren bir kaynak.
 • Dietilamid: LSD’nin ana yapısını oluşturan bileşik.
 • Kimyasal maddeler: Sülfonik asit, fosfor pentoksit, sükroz, metil alkol, dietil eter, hidroklorik asit, sodyum hidroksit gibi kimyasal maddeler.
 • Laboratuvar ekipmanları: Distilasyon cihazları, mikserler, filtrasyon sistemleri, soğutucular, buharlaştırıcılar ve diğer laboratuvar ekipmanları.

Sentez Süreci:

 1. Ergot alkaloidlerinin elde edilmesi: Ergot mantarlarından ergot alkaloidlerinin izolasyonu ve ayrıştırılması adımları gereklidir.
 2. Ergot alkaloidlerinden LSD’nin biyosentezi: Ergot alkaloidi ergometrin, ergin ve diğer ergot alkaloidleri, bu süreçte LSD’ye dönüştürülür.
 3. Biyosentez sonucunda elde edilen LSD’nin ayrıştırılması ve saflaştırılması: Kimyasal maddeler kullanarak sentezlenen LSD, saflaştırma adımlarıyla elde edilir.
 4. Saflaştırılan LSD’nin kristallendirilmesi: Saflaştırma işlemi tamamlandıktan sonra, LSD kristalleri oluşur.
 5. LSD’nin kurutulması ve depolanması: Kristalize LSD, uygun koşullarda kurutulur ve saklanır.

Güvenlik Önlemleri:

LSD sentezi oldukça tehlikeli ve yasadışı bir süreç olduğundan, güvenlik önlemlerine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Bu önlemler şunları içerebilir:

 • Uygun laboratuvar ekipmanlarının kullanılması ve kimyasal maddelerin doğru şekilde saklanması.
 • Sentez sürecinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için uzman bir kimyager tarafından yapılması.
 • Laboratuvar hijyenine dikkat edilmesi, kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması (eldiven, gözlük, laboratuvar önlüğü vb.).
 • Sentez işlemi sırasında dikkatlice çalışılması ve ani reaksiyonlar veya kimyasal sızıntılar için acil durum planı yapılması.

TERİMLER:

 • Ergot alkaloidleri: Claviceps purpurea mantarında bulunan doğal alkaloidlerdir.
 • Biyosentez: Canlı organizmalar tarafından kimyasal bir bileşiğin yapılması veya metabolizması süreci.
 • Distilasyon: Karışık bir sıvının bileşenlerini ayrı ayrı buharlaştırarak ve ardından yeniden yoğunlaştırarak saflaştırma işlemi.
 • Filtrasyon: Katı maddelerin sıvıdan ayrılması için kullanılan işlem.
 • Saflaştırma: Bir maddenin ve diğer türlerin çıkarılması için kullanılan işlem.
1 Beğeni