Kuantum bilgisayarlar ile klasik bilgisayarlar arasındaki anahtar farklar nelerdir?

Kuantum fiziksel prensipleri ile çalışan kuantum bilgisayarları ve ikili (bit) sistemi üzerine kurulu olan klasik bilgisayarları birbirinden ayıran temel farklardan daha detaylı bahseder misiniz? Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların işleyemeyeceği hangi tür işlemleri gerçekleştirme kapasitesine sahiptir ve bu özellikleri onları hangi uygulama alanları için daha uygundur? Ve ayrıca kuantum bilgisayarların genel çalışma prensipleri ve klasik bilgisayarlardan nasıl farklılaştığını açıkla.