Kuantum Fiziği'nin Temel İlke ve Uygulamaları Nelerdir?

Kuantum fiziği, mikroskobik düzeydeki parçacıkların davranışlarını inceleyen bir fizik dalıdır. Temel ilkesi, kuantum mekaniği olarak adlandırılan matematiksel bir formüle dayanır ve bu ilke, gözlemlenebilir dünya ile mikroskobik dünya arasında bir bağlantı kurar. Kuantum fiziği, radyasyon, yarıiletkenler, manyetizma ve atomların yapısı gibi birçok alanda uygulamalara sahiptir. Bu nedenle, kuantum fiziği modern teknolojinin birçok alanında da kullanılmaktadır.