Klonlama teknolojisi, DNA ve genetik kopyalama üzerine nasıl çalışır?

Klonlama süreci, genetik materyalin tam bir kopyasını yaratır. Bir hücre ya da organizma, genetik kodunun tam bir kopyasını içeren yeni bir hücre ya da organizma oluşturabilir. Bu, somatik hücre nükleer transferi (SCNT) adı verilen bir süreçle gerçekleşir. Genetik kopya oluşturma kavramı, hayvan kopyalama ve insan üzerindeki potansiyel uygulamalar ile birlikte bilimsel ve etik bir tartışma konusu olmuştur. DNA kopyalama ve klonlama işlemi ve teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Klonlama sürecinin adımları nelerdir ve genetik materyalin tam bir kopyasını nasıl oluşturur? Hayvanlarda ve insanlarda klonlama uygulamalarının etkileri neler olabilir ve bu teknolojinin etik yönleri hakkında ne düşünülmektedir?