İki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? Sinop İnceburun - Hatay’ın en güneyi ve Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu

İlki Sinop İnceburun ile Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A: Çorum
B: Yozgat
C: Sivas
D: Tokat

2 Beğeni

Kesişen Kuş Uçuşu Çizgileri Sorusunun Analizi ve Cevabı

Sorunun Analizi

Soruda Türkiye’nin dört ucu kullanılarak kuş uçuşu çizgi çekmek istendiği belirtilmiş. Bu dört nokta Sinop, Hatay, Iğdır ve Gökçeada. İstenilen kuş uçuşu çizgisinin anlamı, iki nokta bağlandığında çizilen doğrudan bahsediyordu.

Bunun sonucunda, Sinop ve Hatay arasında bir doğru, Iğdır ve Gökçeada arasında bir diğer doğru olacak ve bu iki doğrunun kesişme noktası bulunmak istenmektedir.

Sorunun Çözümü ve Cevabı

Bu tür bir sorunun çözümü genellikle coğrafya konusunda belirgin bir bilgi ya da araştırma gerektirmez. Dışardan bakıldığında Sinop - Hatay hattı ve Iğdır - Gökçeada hattı Türkiye haritası üzerinde çizildiğinde, bu hatların Anadolu’nun iç bölgelerinde bir yerde kesişeceğini tahmin etmek mümkündür.

Şıklar arasında en mantıklı seçenek, genellikle coğrafi konumları bakımından Türkiye’nin tam orta noktasına en yakın il olan Çorum’dur. Bu nedenle, eğer özel bir coğrafi bilgiye sahip olmadan soruyu çözmek zorunda kalırsak, cevabın Çorum olduğunu tahmin edebiliriz.

Google haritalar ile doğrulama

TERIMLER:

Kuş Uçuşu: İki nokta arasındaki en kısa mesafenin çizilmesiyle elde edilen hat. Düzlem üzerinde düz bir çizgi olarak düşünülebilir.
Coğrafi Koordinatlar: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın tam konumunu belirlemek için kullanılan sistem. Enlem ve boylam cinsinden ifade edilir. Her noktanın benzersiz bir enlem ve boylam değeri vardır.

2 Beğeni