Hangi Bitkiler Daha Çok Rüzgarı Tolere Eder?

Bitkiler genellikle belirli iklim koşullarına adaptasyon yeteneğine sahip olup, bazıları yüksek rüzgar hızlarını daha iyi tolere edebilirken, diğerleri daha hassas olabilirler. Yüksek rüzgar hızlarına dayanabilecek bitkiler hangileridir ve bu bitkilerin rüzgarlara dayanıklı olma özelliklerini belirleyen faktörler nelerdir? Örneğin, yaprak yapısı, gövde yapısı, kök sistemi veya yetişme koşulları gibi.