Gelişimsel psikoloji nasıl bir disiplindir ve bu alanda yapılan çalışmaların hayatımıza olan etkileri nelerdir?

Gelişimsel psikoloji, genellikle bireyin yaşamı boyunca geçirdiği fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal değişiklikleri inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Bu nedenle, gelişimsel psikolojiye gönül vermiş bilim insanları çocukluktan yetişkinliğe kadar bireylerin nasıl geliştiğini, bilgiyi nasıl işlediklerini, çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını, dil yeteneklerinin nasıl geliştiğini ve sosyal davranışların nasıl evrildiğine odaklanırlar. Ancak bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Gelişimsel psikoloji disiplininin temel özellikleri, yöntemleri ve bireylerin yaşamları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklayabilir misiniz?