Geç Antik Çağ'da Roma İmparatorluğu'nun düşüşü nasıl gerçekleşti?

Geç Antik Çağ’da Roma İmparatorluğu’nun düşüşü nasıl gerçekleşti? Yüzyıllar süren güçlü bir imparatorluk olan Roma İmparatorluğu, 5. yüzyılda çöküşe doğru ilerlemeye başladı. Bu dönemde, bir dizi faktör bir araya gelerek imparatorluğun istikrarını sarsmıştır. Siyasi sorunlar, askeri zayıflık, ekonomik yetersizlikler, barbar istilaları ve iç savaşlar, Roma İmparatorluğu’nun sonunu getiren etkenler arasındadır. Diğer taraftan, imparatorluğun giderek genişleyen sınırları da yönetimin kontrolünü zorlaştırmıştır. Roma İmparatorluğu’nun düşüşü, Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans) olmak üzere iki farklı yönetim şeklinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.