Excel'de ISNUMBER fonksiyonun nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorum?

Excel’de çeşitli verilerle çalışırken onların sayı olup olmadığını kontrol etmek için ISNUMBER fonksiyonunu kullanabiliyoruz diye biliyorum. Ancak bu fonksiyonun tam olarak nasıl kullanıldığı konusunda tecrübem yok. Özellikle Türkçe Excel’de bu fonksiyonun kullanımı konusundaki bilgilere nasıl ulaşabilirim? Bu fonksiyonun kullanımı hakkında örnekler ve iyi uygulama önerileriniz nelerdir?

Excel’de ISNUMBER Fonksiyonu

ISNUMBER fonksiyonu, Excel’de bir hücrenin sayı içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılır. Eğer hücre bir sayı içeriyorsa, bu fonksiyon TRUE (yani, doğru) değerini döndürür. Eğer hücre bir sayı içermiyorsa, FALSE (yani, yanlış) değerini döndürür.

ISNUMBER Fonksiyonunun Kullanımı

ISNUMBER fonksiyonunun genel kullanım yapısı aşağıdaki gibidir:

=ISNUMBER(cell_reference)

Burada “cell_reference”, kontrol edilmek istenen hücrenin referansıdır.

Örneğin, A1 hücresinde kontrol etmek istiyoruz ve A1 hücresinde “123” değeri bulunsun. Bu durumda formül aşağıdaki gibi olacaktır:

=ISNUMBER(A1)

Bu durumda, fonksiyonumuz “TRUE” değerini döndürecektir. Çünkü “123” bir sayıdır.

Üzerinde çalıştığınız Excel’in Türkçe olması durumunda, fonksiyonun adı “ESAYIYSA” olarak geçer. Kullanımı ise aynıdır:

=ESAYIYSA(hücre_referansı)

ISNUMBER Fonksiyonunun İyi Uygulamaları

ISNUMBER fonksiyonu, genellikle hücrelerdeki verilere dayalı koşullu ifadelerle kullanılır. Örneğin, bir hücrede sayı olup olmadığına göre belirli bir işlem yapmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca, ISNUMBER fonksiyonunu diğer Excel fonksiyonlarıyla birleştirerek daha karmaşık işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, FIND veya SEARCH fonksiyonlarıyla birlikte kullanarak, bir hücrede belirli bir metnin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

=ISNUMBER(FIND("metin", A1))

Bu formül, A1 hücresinde “metin” kelimesini arar ve bulduğunda, bulunan değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.

İpuçları

  • ISNUMBER fonksiyonu, hücredeki değerin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol eder. Tarihler ve boş hücreler bu durumda “yanlış” olarak kabul edilirler, çünkü onlar sayı olarak değerlendirilmezler.

  • ISNUMBER değeri sadece hücrenin içeriğini kontrol eder, hücrenin biçimlendirmesini değil. Yani, bir hücre metin olarak biçimlendirilmiş olsa bile, eğer içerdiği değer bir sayıysa, ISNUMBER “doğru” değerini döndürecektir.

TERİMLER:

Hücre Referansı: Excel’deki belirli bir hücreyi tanımlar (örneğin, “A1” yada “B1” gibi).

Fonksiyon: Excel’de belirli bir matematiksel işlem gerçekleştirmek için kullanılan önceden tanımlanmış formül.