Etkili bir öğrenci-öğretmen ilişkisi nasıl kurulabilir?

Öğretmenlerin öğrencilerle iletişiminde takdir etme farkını neden kullanmalıyız? Hangi durumlarda öğrencileri takdir etmek doğru bir yaklaşım olur?

Etkili bir öğrenci-öğretmen ilişkisi oluşturmak, başarılı bir öğrenme ortamı yaratmanın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerin öğrencilerle iletişiminde takdir etme farkını kullanması, öğrencilerin motivasyonunu artırır, özgüvenlerini güçlendirir ve olumlu bir sınıf atmosferi oluşturur. İşte etkili bir öğrenci-öğretmen ilişkisi kurulması için takdir etme farkının neden önemli olduğuna dair bazı açıklamalar:

Motivasyonu Artırır: Öğrencilerin başarılarını takdir etmek, onların motivasyonunu artırır. Başarılı olduklarını hissetmek, öğrencilerin daha çok çaba sarf etmelerine, daha fazla öğrenmeye hevesli olmalarına ve daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Özgüveni Güçlendirir: Takdir, öğrencilerin özgüvenini artırır. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve güçlü yönlerini fark etmelerine yardımcı olur. Bu, öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır ve daha fazlasını başarabileceklerine inanmalarını sağlar.

Olumlu Bir Sınıf Atmosferi Oluşturur: Öğrencilerin takdir edildiğini hissetmeleri, olumlu bir sınıf atmosferinin oluşmasına katkıda bulunur. Öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliği duygusu gelişir. Aynı zamanda, takdir etme farkı, öğrencilerin öğretmeniyle daha iyi ilişkiler kurmasına ve iletişimini güçlendirmesine de yardımcı olur.

Öğrencileri takdir etmek doğru bir yaklaşım olabilir, özellikle:

Başarı Durumunda: Öğrenciler başarılı olduklarında, başarılı oldukları alanlarda takdir edilmeyi beklerler. Bir öğrencinin iyi bir not aldığı, ödevini tamamladığı, sorunları etkili bir şekilde çözdüğü veya bir yetenek sergilediği durumlarda takdir etmek, ilerlemelerini teşvik eder.

Çaba Gösterdikleri Durumlarda: Öğrencilerin çaba gösterdiği durumlar, takdir edilmesi gereken durumlardır. Öğrenciler, zor bir konuyu anlamaya çalışırken ya da bir projeye emek verirken, çabalarının takdir edildiğini hissetmek isterler. Bu, öğrencilere emeklerinin değerli olduğunu ve mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini gösterir.

Gelişim Alanlarında: Öğrencilerin gelişim gösterdiği alanlarda da takdir edilmeleri önemlidir. Bir öğrenci, belirli bir beceriyi geliştirdiğinde veya sorun çözme yeteneklerini artırdığında, bu ilerlemelerinin fark edilmesini bekler. Bu, öğrencilere potansiyellerini keşfetmeleri ve ilerlemelerini sürdürmeleri için güçlü bir motivasyon kaynağı olur.

TERİMLER:

Takdir etme farkı: Öğrencilerin başarılarını, çabalarını ve gelişimlerini fark etmek, bunları açıkça ifade etmek ve takdir etmek anlamına gelir. Bu, öğrencilerin özgüvenini artırır, motivasyonlarını güçlendirir ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.