Epigenetik işaretlerin farklı türlerini ve bu işaretlerin organizmalardaki davranış biçimlerini nasıl değiştirebileceğini açıklar mısınız?

Epigenetik, bir organizmanın DNA sırasında meydana gelen değişikliklere göre gen ifadesini etkileyen bir süreçtir. Epigenetik işaretler, gen aktivitesini değiştirmede önemli roller oynarlar. Çeşitli türleri olmakla birlikte, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonu en çok bilinenleridir. Bu işaretlerin organizmalarda nasıl farklı davranış biçimleri oluşturduğunu ve bu işaretlerin gen ifadesini nasıl etkilediğini detaylandırır mısınız? Ayrıca, bu işaretleri değiştirmenin ve manipüle etmenin organizmalarda nasıl farklı gen ifadesi sonuçları oluşturabileceğini ve bu durumun, genetik düzeyde, fenotipik evrimin anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını açıklar mısınız?