Elektrikli otomobillerin tüm atıkları yok eder mi?

Elektrikli araçların çevreye daha az zarar verdiği genellikle kabul edilir, çünkü egzoz gazı emisyonu yoktur ve daha az enerji tüketirler. Ancak, elektrikli bir otomobili hem çalıştırmak hem de üretmek için gereken enerji ve malzemeler de kendi atıklarını oluşturur. Elektrikli otomobillerin, enerji üretiminden pili ve bileşenlerini üretmeye, pilin sonunda geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü boyunca tüm atıkları yok ettiği iddiası ne kadar doğru? Aracın kullanımı ve üretimi sırasında hangi tür atıklar oluşuyor ve bu atıklar ne kadar önemlidir?