Docker konteynerinden ana bilgisayara dosya kopyalama işlemi nasıl yapılır?

Docker konteynerinde bulunan dosyalarımı ana bilgisayarıma nasıl kopyalayabilirim? Özellikle, Docker komutları ve seçenekleri kullanarak bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim? Bu tür işlemler için izlenmesi gereken adımlar nelerdir ve dikkat edilmesi gereken noktalar neler olabilir?

1 Beğeni

Docker Konteynerinden Ana Bilgisayara Dosya Kopyalama İşlemi

Docker konteynerinden ana bilgisayara dosya kopyalama işlemi, Docker’ın docker cp komutu kullanılarak yapılabilir. Bu komut, konteynerden ana bilgisayara veya ana bilgisayardan konteynere dosya kopyalama işlevine sahiptir.

Komut ve Seçenekler

docker cp Komutu

docker cp komutu, dosyaları bir Docker konteynerden ana bilgisayara veya tersine kopyalamak için kullanılır. Komutun genel kullanımı şu şekildedir:

docker cp <konteyner_id>:/konteynerdeki_dosya_yolu /ana_bilgisayardaki_hedef_yolu

Komutun Bileşenleri

 • <konteyner_id>: Dosyanın kopyalanacağı konteynerin ID’si veya adı.
 • :/konteynerdeki_dosya_yolu: Kopyalanacak dosyanın konteyner içindeki tam yolu.
 • /ana_bilgisayardaki_hedef_yolu: Dosyanın kopyalanacağı ana bilgisayardaki tam yol.

Örnek Kullanım

Diyelim ki bir Docker konteynerinde (my_container) bulunan /app/data.txt dosyasını ana bilgisayardaki /home/user/data.txt yoluna kopyalamak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki komut kullanılır:

docker cp my_container:/app/data.txt /home/user/data.txt

Adım Adım İşlem

 1. Konteyner ID veya Adını Bulma:

  • Konteyner ID veya adını bilmiyorsanız docker ps komutuyla çalışan konteynerlerin listesini alabilirsiniz.
  docker ps
  
 2. Dosya Kopyalama:

  • docker cp komutunu kullanarak dosyayı konteynerden ana bilgisayara kopyalayın.
  docker cp <konteyner_id>:/konteynerdeki_dosya_yolu /ana_bilgisayardaki_hedef_yolu
  
 3. Dosyanın Kopyalandığını Doğrulama:

  • Ana bilgisayarda hedef dizini kontrol ederek dosyanın başarıyla kopyalandığından emin olun.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 1. Dosya Yolları:

  • Dosya yollarının doğru olduğundan emin olun. Yanlış bir yol belirtmek, kopyalama işleminin başarısız olmasına neden olabilir.
 2. İzinler:

  • Dosyaların kopyalanacağı hedef dizinde yeterli izinlerinizin olduğundan emin olun. Aksi takdirde kopyalama işlemi başarısız olabilir.
 3. Bağlantı Kopmaları:

  • Ağ bağlantısı gibi sorunlar, kopyalama işlemi sırasında kesintilere yol açabilir. Kesintisiz bir bağlantı sağlamak için gerekli önlemleri alın.

Terimler:

Docker

Konteyner tabanlı sanallaştırma çözümüdür. Uygulamaların bağımsız bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Konteyner

Docker ile oluşturulan izole çalışma ortamıdır. İçerisinde uygulamalar ve bağımlılıkları barındırılır.

docker cp Komutu

Docker konteynerinden ana bilgisayara veya ana bilgisayardan Docker konteynerine dosya kopyalamak için kullanılan bir komuttur.

Bu yönergeler takip edilerek Docker konteynerinden ana bilgisayara dosya kopyalama işlemi başarıyla gerçekleştirilebilir.