Çocuk işçiliğinin sosyo-ekonomik etkileri nelerdir?

Çocuk işçiliğinin genel olarak ekonomi ve sosyal yapı üzerinde ne tür etkileri vardır? Başka bir deyişle, çocuk işçiliğinin varlığı bir toplumun ekonomisinin büyümesine, gelişmesine veya durağan kalmasına nasıl etki eder? Çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için ne gibi stratejiler geliştirilebilir ve bu konuda neler yapılabilir? Çocuk işçiliğinin özellikle eğitim alanında ve çocukların kişisel gelişimleri üzerindeki etkileri nedir?