"Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" Ne zaman onaylanmıştır? içeriği ve amacı nedir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ilk kez 1989 yılında onaylanmıştır ve amacı nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocuk haklarını tanımlamakta ve korumaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları içeriği ve amacı

Sözleşmenin içeriği; yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkını kapsamaktadır.