Azteklerin kurban etme geleneği nedir?

Azteklerin MÖ 14. yüzyıldan itibaren kurban ritüelleri hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu ritüellerde hangi hayvanlar kullanılıyordu ve neden? Kurbanların hangi amaçlarla yapıldığına dair farklı teoriler var mı? Bazı tarihçiler bu ritüellerin insan kurbanlarını da içerdiğini iddia ediyor, bu doğru mudur?

Azteklerin MÖ 14. yüzyıldan itibaren gerçekleştirdiği kurban ritüelleri oldukça önemliydi ve genellikle savaş esirlerinin veya diğer toplulukların üyelerinin kurban edildiği bilinmektedir. Bu ritüellerde çeşitli hayvanlar kullanılırdı, özellikle kartallar, jaguarlar, kuşlar, tavşanlar ve diğer hayvanlar kurban olarak sunulurdu. Bu ritüellerin temel amacı tanrılara şükranlarını ifade etmek, doğanın dengesini sağlamak ve toplumun refahını güvence altına almak olarak kabul edilir. Ancak kurban ritüellerinin insan kurbanlarını içerip içermediği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar, özellikle büyük festivallerde insan kurbanlarının sunulabileceğini savunsa da, kesin kanıtlar bu konuda sınırlıdır ve bazı tarihçiler bunu abartılı bir şekilde yansıtıldığını iddia etmektedir.