Atmanın İngilizce'deki çeşitleri nelerdir?

İngilizce’de atmanın çeşitleri vardır. Bunlar arasında “Phrasal Verbs” ve “Prepositional Verbs” bulunmaktadır. Phrasal Verbs, bir fiilin bir preposition (edat) veya adverbial particle (zamir) ile birleşerek yeni bir anlam oluşturduğu ifadelerdir. Örnek olarak “get up” (uğraşmak, uyanmak), “go on” (devam etmek) ve “give up” (vazgeçmek) gibi ifadeleri verebiliriz. Prepositional Verbs ise bir fiilin bir preposition (edat) ile birleşerek yeni bir anlam oluşturduğu ifadelerdir. Örneğin “talk about” (hakkında konuşmak), “look after” (bakmak, ilgilenmek) ve “believe in” (inandığını sanmak) gibi ifadeler prepositional verbs örnekleridir.