Allah'ın varlığına dair kanıtlar nelerdir?

“Allah’ın varlığına inanmak için hangi deliller ve kanıtlar sunulabilir?”

Allah’ın varlığına dair kanıtlar şunlardır:

  1. Kozmolojik argüman: Evrende hareket eden her şeyin bir nedeni vardır. Bu neden zincirinin sonunda birinci neden olması gerekmektedir. Bu birinci neden Allah’tır çünkü O’nun bir nedeni yoktur.

  2. Teleolojik argüman: Doğadaki tasarım, düzen ve uyum Allah’ın var olduğunu gösterir. Örneğin insan gözü, insan vücudu, bitkilerin yetişme mekanizmaları gibi detaylar insan zekasının ötesinde bir düzen içerisindedir.

  3. Ontolojik argüman: Varoluşun kendisinden hareket edilerek Allah’ın varlığına ulaşılır. Varlığın kaynak ve nedeni olarak vardır ve var olmayı sürdürebilmesi için bir sebep gereklidir.

  4. Ahlaki argüman: Ahlaki prensipler ve değerlerin varlığı, insanlar arasındaki ilişkilerin doğru ve yanlışını ortaya koyması sebebiyle, Allah’ın varlığına inanmayı zorunlu kılar.

  5. Vahiyler: Allah’ın varlığını, mesajlarını ve doğrularını açıklayan din inançları, Allah’ın varlığına dair diğer delillerden destek sağlar.

Tüm bu argümanlar bir arada ele alındığında, Allah’ın varlığına inanmak için güçlü bir zemin meydana gelir. Ancak, Allah’ın varlığına kanıt teşkil eden bu argümanların, kişilerin kendi inanç sistemlerine uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bu konuda, bu argümanı gerçekten beğendim. Bir zamanlar ateizmin önde gelen savunucularından olan filozof Antony Flew “Yaşamı besleyen maddi bir evren oluşturan ve dolayısıyla anlama ve yaratabilme kabiliyetleri bulunan . . . . canlılar geliştiren” bir aklın varlığını kabul ederek şöyle dedi: “Yeryüzünde gördüğümüz . . . . yaşamın kaynağı için yapılabilecek yegâne tatmin edici açıklama, sonsuz zekâya sahip bir Aklın varlığıdır” .

Bilim insanları 100’ün üzerinde kimyasal elementin varlığını saptadı. Bunların atomik yapısı elementler arasında karmaşık bir matematiksel ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Elementlerin periyodik cetveli bir tasarımın varlığını açıkça belli eder. Hayret uyandıran bu tasarım rastlantı olarak ya da şans eseri oluşmuş olamaz.

Örnek: Bir fotoğraf makinesi, radyo ya da bilgisayar gördüğümüzde bunun akıl sahibi bir tasarımcının ürünü olduğunu hemen kabul ederiz. O halde göz, kulak ya da insan beyni gibi çok daha karmaşık yapıdaki şeylerin akıl sahibi bir tasarımcı olmadan var olduğunu söylemek mantıklı olur mu?

2 Beğeni

Öncelikle aramıza hoş geldin. Cevabin güzel ve kaliteli.

1 Beğeni

“Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman” TDK.

Kanıt bilimsel tanımıyla tekrarlanabilir ve her seferinde aynı sonucu doğuracak bir deney ya da gözlemlenebilir bir materyal ile ispatlı bir gerçeklik demektir.

Kısaca Allah ya da başka bir ilahi objenin varlığına ya da yokluğuna karşı önerme öne sürülemez. İnanmak bu noktada bir seçim olarak ortaya çıkar.

2 Beğeni

Cevabındaki son paragraf harikaydı, alkışlıyorum. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: