"Zararın neresinden dönülse kârdır" deyiminin anlamı ve kökeni nedir?

“Zararın neresinden dönülse kârdır” deyimi ne anlama gelir ve bu deyim Türk kültüründe hangi durumları ifade etmek için kullanılır? Bu deyimin kökenleri nelerdir ve ilk olarak hangi dönem veya olayda kullanıldığı biliniyor mu? Söz konusu deyim arasında olaylar ya da karakterler ile bir ilişki var mı?