Vikinglerin skandinavyadan batıya göçleri ne zaman ve neden gerçekleşti?

Vikingler, Orta Çağ’da Avrupa’nın en etkili ve en korkulan savaşçılarındandı ve kökenleri Skandinavya’da bulunuyor. Ancak, bir süre sonra Skandinavya’yı terk ettiler ve Batı’ya doğru göç etmeye başladılar. Bu önemli tarihi olay ne zaman gerçekleşti ve Vikinglerin Batıya göç etmeye karar vermesinde ne gibi faktörler rol oynadı? Ekonomik, demografik, iklimsel veya politik nedenler onları yeni topraklar keşfetmeye ve iskan etmeye yönlendiren etmenler arasında mıydı?