Türkiye'de siyasi partilerin ideolojik farklılıkları ne kadar belirgin?

  1. Türkiye’deki siyasi partilerin genel olarak benimsediği ideolojik çizgiler nelerdir?
  2. Hangi siyasi parti hangi ideolojik çizgiyi savunuyor?
  3. Türkiye’deki siyasi partilerin ideolojik farklılıkları hangi konularda belirginleşiyor?
  4. Siyasi partilerin ideolojik farklılıkları Türkiye’nin hangi kesimlerini temsil ediyor?
  5. Türkiye’deki siyasi partilerin ideolojik farklılıkları, seçmen davranışları üzerinde nasıl bir etkiye sahip?