Staj yapmanın kariyer üzerindeki etkisi nasıldır?

Staj deneyiminin bir kişinin kariyeri üzerinde ne tür bir etkisi olabilir? Bu durum nasıl değerlendirilir ve stajın, kişinin profesyonel becerilerini geliştirme ve iş piyasasına girişini kolaylaştırmadaki rolü nedir? Bu konuda genel bir görüşe veya belirli örnekler ve deneyimlere dayanan görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?