Solunum sistemi fizyolojisi

SOLUNUM SİSTEMİNİN GÖREVLERİ
Gaz değişimi;

 • Solunum sisteminin en iyi bilinen görevidir.
  pH düzenlenmesi;
 • pH kontrolünü kanın CO2 düzeyi üzerinden
  yapar.
 • Kandan solunum mekanizması ile CO2 elimine
  edildikçe pH yükselir.
 • Tersine kanda CO2 artışı pH değerini
  düşürerek asidoza neden olur

SOLUNUM SİSTEMİNİN GÖREVLERİ
Sıcaklığın düzenlenmesi;

 • Solunum ile dışarıya ısıtılmış ve
  nemlendirilmiş hava verilmesi, sıcaklık ve su
  buharı kaybına yol açmaktadır.
  Ses çıkarma
  Ayrıca;
  • Yabancı maddelere karşı savunma (fagositoz ve
  mukosilier hareket)
  • Alınan havayı nemlendirme, ısıtma veya soğutma