Polinomun başkatsayısının ne olduğunu sormak

Polinomlarla ilgili bir soru verilmiştir. Öncelikle verilen polinomu analiz edelim.

P(x) = 2x

Bu polinomun en büyük dereceye sahip terimi 2x dir. Başkatsayısı ise 2 dir.

Yani, en büyük dereceli P(x) polinomunun başkatsayısı 2’dir.

Seçenekler arasından bu değeri seçebiliriz.

Cevap: A) 2