Php de ekrana yazdırılan değerin kaç tane karakterden oluştuğunu nasıl bulabilirim?

Php kodumda bir değişkenin değeri ekrana yazdırılıyor. Ancak bu değişkenin kaç tane karakterden oluştuğunu bulmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

PHP’de bir karakter dizisinin (string) kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için ‘strlen()’ fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon yazdığınız değişkenin değerinin kaç karakterden oluştuğunu hesaplar ve bunu sayısal olarak döndürür. Örneğin aşağıdaki kod, $degisken değişkeninin kaç karakter içerdiğini hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır:

$degisken = "Merhaba Dünya!";
$uzunluk = strlen($degisken);
echo "Değişkenin uzunluğu: ", $uzunluk;

Bu kodu çalıştırdığınızda “Değişkenin uzunluğu: 15” gibi bir çıktı alırsınız.