Oyun tasarımında hobi ve el sanatları ne şekilde yer alıyor?

Hobi ve el sanatları, oyun tasarımının çeşitli aşamalarında nasıl bir rol oynar? Eski ya da geleneksel el sanatları teknikleri veya çizim, heykel yapma, dikiş veya diğer hobi ve el sanatları gibi uygulamalar oyun tasarım sürecine nasıl adapte edilerek kullanılır? Oyunlar, bu tür uygulamaları interaktif sanat deneyimine dönüştürecek şekilde nasıl tasarlanabilir?