Neden Blockchain Teknolojisi Güvenli Sayılır?

Blockchain teknolojisine dayalı sistemler ve kripto paralar, dijital dünyada önemli bir güvenlik derecesi olarak kabul edilir. Peki bu güvenlik neye dayanmaktadır? Blockchain’in güvenli olmasını sağlayan faktörler nelerdir ve bu teknolojiyi diğer dijital teknolojilere göre daha güvenlikli kılan özellikler nelerdir? Bunun yanı sıra, herhangi bir blockchain ağına saldırı gerçekleştirildiğinde, bu saldırının tespit edilip engellenebilme olasılığı nedir? Blockchain teknolojisi, diğer güvenlik teknolojilerine kıyasla hangi avantajlara sahiptir ve hangi durumlarda daha üstün korunma sağlar?

1 Beğeni

Blockchain Teknolojisi ve Güvenliği

Blockchain teknolojisi, dijital dünyada önemli bir güvenlik derecesi olarak kabul edilir. Bu kabulün altında yatan sebepler ve bu teknolojiyi diğer dijital teknolojilere göre daha güvenli kılan faktörleri incelerken, öncelikle Blockchain teknolojisinin ne olduğunu anlamak önemlidir.

Blockchain Teknolojisinin Genel Tanımı

Blockchain teknolojisi, genellikle dijital para birimleri veya “kripto paralar” ile ilişkilendirilir; ancak aslında bu teknoloji, her türlü verinin güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklanması ve aktarılması için oluşturulmuştur. “Block”, yani “blok” terimi, işlemleri içeren ve birbirine matematiksel algoritmalarla bağlanmış olan veri bloklarını ifade eder. “Chain”, yani “zincir” terimi ise bu blokların birbirine bağlanmış dizisini, yani zinciri temsil eder.

Blockchain’in güvenliği, bu veri bloklarının birbirine bağlanma şekli ve bu bağlantıların doğrulanması sürecindeki bir dizi protokole dayalıdır. Dolayısıyla, blockchain’in güvenli olmasını sağlayan faktörleri anlamak için, bir blockchain’in nasıl oluşturulduğunu ve işlediğini anlamak gerekir.

Blockchain Teknolojisi Neden Güvenli Sayılır?

Blockchain, kendi doğrulama ve kimlik doğrulama mekanizmalarıyla donatılmış olan bir sistem türüdür. İki ana özelliği sayesinde diğer dijital sistemlerden daha güvenli olduğu kabul edilir:

1. Dağıtık Kayıt Sistemi (Distributed Ledger): Blockchain teknolojisi, merkezi olmayan bir yapıya sahip olan bir dağıtık defter teknolojisi kullanır. Bu demektir ki, blockchain üzerindeki her işlem, ağa bağlı olan tüm düğümler (bilgisayarlar) tarafından doğrulanır ve kaydedilir. Bu, tek bir merkezi hedefin olmaması anlamına geldiği için, bir hacker için saldırı yapılacak belirli bir hedef yoktur.

2. Blokların Yapısı ve Birbirine Bağlanma Şekli: Blockchain’deki bloklar, bir önceki bloğun özet değerini (hash) içerir. Bu değer, yalnızca bir önceki bloğun değerine dayanarak hesaplanır. Bu da, bir blokta herhangi bir değişiklik yapılması halinde, sonraki tüm blokların da etkileneceği anlamına gelir ki bu, veri değişikliklerinin tespitini kolaylaştırır ve bu tür değişikliklerin önlenmesine yardımcı olur.

Bu iki özellik, blockchain teknolojisini özellikle güvenli hale getirir ve bu sistemlerin diğer teknolojiler karşısında üstün koruma sağladığı durumlar, özellikle merkezi olmayan sistemlere ihtiyaç duyan durumlar ve hile veya manipülasyon riskinin yüksek olduğu durumlardır.

Blockchain Sistemlerine Yapılan Saldırıların Tespit ve Engellenme Olasılığı

Blockchain sistemlerine yapılan saldırılar genellikle ‘Çifte Harcama’ (Double Spend) saldırıları veya '51 Saldırısı' (51 Attack) gibi adlarla bilinir. Bu saldırılar, genellikle blockchain ağının kontrolünü ele geçirmeyi amaçlar.

Bununla birlikte, blockchain sistemlerine yapılan bir saldırıyı tespit etmek ve engellemek genellikle oldukça kolaydır. Herhangi bir bloğun değiştirilmesi durumunda, bu değişiklik hemen tespit edilir, çünkü bu, tüm sonraki blokların hash değerlerini geçersiz kılar. Ayrıca, bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirmek için, ağın en az yüzde 51’ini kontrol etmek gerekir, ki bu da pratikte neredeyse imkansız bir durumdur.

Kısacası, blockchain teknolojisi, özellikle dağıtılmış doğası ve blokların birbirine bağlanma şekli nedeniyle güvenli kabul edilir. Bu teknoloji, diğer güvenlik teknolojilerine kıyasla daha üstün bir koruma sağlar ve özellikle merkezi olmayan ve hile riski yüksek olan sistemler için idealdir.

TERİMLER:

Distributed Ledger: İşlemlerin ağa bağlı her bilgisayarda eş zamanlı olarak doğrulandığı ve kaydedildiği bir kayıt yöntemi.
Hash Value / Özet Değer : Bir önceki bloğun bilgilerinin birleştirilip algoritmalardan geçirilerek oluşturulan ve bir sonraki bloğun yapısında yer alan eşsiz değer.
Double Spend: Aynı kripto paranın aynı anda birden fazla kişiye harcanma eylemi.
51% Attack / %51 Saldırısı: Blockchain ağının kontrolünün saldırgan tarafından ele geçirilmeye çalışılması durumu.