Ne tür Askeri İstihbarat Teknikleri ve Araçları kullanılıyor?

Modern askeri istihbaratın en önemli ve en etkili teknikleri ve araçları nelerdir? Casusluk eğitimi ve takipteki ilerlemeler, gökyüzü ve denizaltı gözetleme, sinyal istihbaratı ve kitlesel veri toplama, güvenlik ve savunma perspektifinden ne tür etkiler yaratabilir. Ek olarak, bu tekniklerin ve araçların nasıl uygulandığı, ne kadar etkili olduğu ve potansiyel zorlukların ve sınırlamaların neler olduğu konusunda bilgi edinmek istiyorum.