Nasıl oluyor da kamyonlar o kadar ağır yük taşıyabiliyor?

Kamyonların bu kadar büyük ve ağır yükleri kolaylıkla taşıma yeteneği nedir? Taşıma kapasiteleri, kamyon çeşitlerine göre nasıl değişir ve taşıma kapasitelerini ne belirler? Kamyon motorlarının yapıları, çeşitli yükleri taşıma kapasitesine nasıl etki eder? Kamyonların taşıma kapasitelerini hesaplarken hangi faktörler göz önünde bulundurulur?