Mimarlık ve Endüstriyel Tasarımda Teknoloji Kullanımının Rolü Nedir?

Miramar ve endüstriyel tasarımın oluşturulmasında teknoloji ne ölçüde önemlidir? Mimarlık ve endüstriyel tasarımın teknoloji ile şekillendiği ve teknoloji kullanımının bu iki dalın gelişimine, uygulama tekniklerine ve tasarlamada kullanılan araçlara nasıl etki ettiği hakkında neler söylenebilir? CAD yazılımları, 3D baskı teknolojisi, sanal gerçeklik teknolojisi gibi araçların bu dallarda nasıl kullanıldığını ve bu teknolojilerin tasarımlara ne ölçüde etki ettiğini merak ediyorum. Teknolojinin mimarlık ve endüstriyel tasarım alanında nasıl bir rol oynadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.