Golang'da Concurrency'nin avantajları nelerdir?

Go dili (ya da daha yaygın anlamıyla Golang), başarılı bir şekilde çoklu işlem yapabilen bir çağdaş dil olma iddiasında. Bu dilin tasarım amacı büyük ölçüde genellikle network ve sistem geliştirme alanlarında yoğun ayrıntıları ve büyük ölçekli çalışmaları, veri analizini optimize etmek ve çözümlemek şeklinde değerlendirilebilir. Golang’ın en çarpıcı özelliği concurrent yani eş zamanlı işlemleri gerçekleştirme kapasitesidir. Peki, Golang kullanımında concurrency’nin sağladığı avantajlar nelerdir? Bununla birlikte, bu özellik hangi tür programlama sorunlarını çözmede etkilidir ve Golang’ın concurrency modeli diğer dillerinkinden neden farklıdır?