Dinozorların çoğunun neden öldüğü kesin olarak biliniyor mu?

Dinozorların ne zaman ve nasıl yok olduğu bilinmekle birlikte, onların çoğunun hangi faktör veya faktörler sebebiyle öldüğü konusunda kesin bir bilgi var mı? Veya onların sonunu getiren ana olayı tetikleyen önceden belirlenmiş koşullar hala araştırılmakta mıdır? Yoksa, ölümlerinin tarih öncesi dönemlerde hangi hassas sebep veya sebeplerin bir sonucu olduğu kabul edilen bir hipotez var mıdır?