Deprem hasarı kaskoyu arttırır mı?

Depremden dolayı oluşan hasarlar kasko ödemelerini artırır mı? ve depremden dolayı oluşacak masraflar kaskoya dahil olur mu?

Deprem hasarı, kasko poliçelerinin standart kapsamında yer almaz. Ancak, bazı sigorta şirketleri, ek teminatlar olarak deprem veya deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlara karşı kasko poliçesinin kapsamını genişletebilir.

Bu ek teminatların kapsamı ve primleri sigorta şirketlerine göre değişebilir. Hasarın kasko poliçesi kapsamında olması halinde, poliçenin teminat limitleri dahilinde ödeme yapılır.

Ancak, hasarın kasko poliçesi kapsamında olup olmadığını belirlemek için poliçe şartlarının dikkatlice incelenmesi gerekir. Deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarların, poliçe şartlarına göre belirlenen istisnalar kapsamında olabileceği unutulmamalıdır.