Denizde kullanılan navigasyon sistemleri nelerdir?

Hangi navigasyon sistemleri denizcilikte kullanılır ve bu sistemlerin özellikleri nelerdir?

Denizde kullanılan navigasyon sistemlerinin başlıcaları GPS (Global Positioning System), Radar (RAdio Detection And Ranging), AIS (Automatic Identification System) ve ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) sistemleridir.

GPS (Global Positioning System)

GPS, uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir ve dünya genelindeki herhangi bir noktanın kesin konumunu belirlemek için kullanılır. GPS, en az 24 uydu tarafından sinyal göndererek kullanıcının enlem, boylam ve yükseklik bilgilerini sağlar. Denizciler için GPS, geçmiş konumları takip etmelerine, hedefe olan uzaklığı ölçmelerine ve rota hesaplaması yapmalarına yardımcı olur. GPS ayrıca hız, yön ve seyir zamanı gibi bilgileri de sağlar.

Radar (RAdio Detection And Ranging)

Radar, elektromanyetik dalgaları kullanarak cisimleri algılamak ve konumlarını belirlemek için kullanılan bir sistemdir. Denizcilikte radar, diğer gemileri, kara, kayalıklar veya tehlikeleri tespit etmek ve bunlardan kaçınmak için kullanılır. Radarın avantajı, görüş mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda bile cisimleri tespit edebilmesidir. Radar ayrıca hedefin hızını ve yönünü, hedefe olan mesafeyi ve yaklaşma hızını da ölçebilir.

AIS (Automatic Identification System)

AIS, otomatik tanımlama sistemi olarak çevrilebilir ve denizdeki gemilerin birbirleriyle ve kıyı tesislerine otomatik olarak bilgi alışverişi yapabilmesini sağlar. AIS, gemilerin konumunu, yönlendirme bilgilerini, hızını, rotasını ve diğer özelliklerini diğer gemilere ve kıyı istasyonlarına gönderir. Bu bilgiler, çevredeki gemilerin ve trafik durumunun izlenmesi, çarpışma riskinin azaltılması ve denizcilik güvenliğinin arttırılması için kullanılır.

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)

ECDIS, elektronik haritaların görüntülenmesi ve navigasyon bilgilerinin sunulması için kullanılan bir sistemdir. ECDIS, geleneksel kağıt haritaların yerini almıştır ve denizcilere gerçek zamanlı konum bilgilerini, deniz haritalarını, rota planlaması, hedefe olan mesafeyi ve diğer önemli bilgileri sağlar. ECDIS, kullanıcının daha iyi bir görsel temsile sahip olmasını ve navigasyonun daha güvenli ve etkili olmasını sağlar.

TERİMLER:

  • GPS (Global Positioning System): Uydu tabanlı bir navigasyon sistemi olan GPS, dünya genelindeki herhangi bir noktanın kesin konumunu belirlemek için kullanılır.
  • Radar (RAdio Detection And Ranging): Elektromanyetik dalgaları kullanarak cisimleri algılamak ve konumlarını belirlemek için kullanılan bir sistemdir.
  • AIS (Automatic Identification System): Denizdeki gemilerin birbirleriyle ve kıyı tesislerine otomatik olarak bilgi alışverişi yapabilmesini sağlayan sistemdir.
  • ECDIS (Electronic Chart Display and Information System): Elektronik haritaların görüntülenmesi ve navigasyon bilgilerinin sunulması için kullanılan bir sistemdir.
1 Beğeni