Dalga boyu nasıl hesaplanır? Dalga boyu hesaplama formülü nedir?

Dalga boyu kavramı genellikle ışık dalgaları, ses dalgaları ve diğer dalgalarla ilişkili bir ölçüdür. Işık dalga boyunu belirleyerek, bir ışığın renk bilgisini elde edebiliriz. Benzer şekilde, ses dalgalarının dalga boyları, sesin frekansını ve tonunu belirler. Bir dalganın dalga boyunu, yani dalga tepe noktaları arasındaki uzaklığı nasıl hesaplarım ve hesaplama formülü nedir?

Dalga Boyu Nedir?

Dalganın bir tepe noktasından diğerine kadar olan mesafenin ölçüsüne dalga boyu denir. Enerji dalgalarının, ses dalgalarının, okyanus dalgalarının ve daha fazlasının içinde bulunan tipik bir özelliktir. Dalga boyu genellikle Yunan alfabesinin lambda (λ) harfi ile gösterilir.

Dalga Boyu Hesaplama Formülü

Hali hazırda dalga formunun hızı ve frekansı bilindiğinde, dalga boyunu hesaplamak için Dalga Formülü kullanılır. Bu formül:

λ = v / f
 • λ: Dalga boyu
 • v: Dalga hızı (birim: metre/saniye)
 • f: Frekans (Hertz)

Böylece dalgaların hızı ve frekansı bilindiğinde dalga boyu bulunabilir.

Örnek Hesaplama

Bir ışık dalgasının hızını ‘c’ ve frekansını f olarak adlandıralım. Işık hızı genellikle 299,792,458 metre/saniye olarak kabul edilir.

Örneğin, Yeşil ışığın frekansı yaklaşık 560 terahertz (THz) yani 560 trilyon hertz kabul edilir. Bunu dalga formülüne koyarsak:

λ = c / f
λ = 299,792,458 m/s / 560 x 10^12 Hz

Yukarı yaptığımız hesaplamanın sonucunda Yeşil ışığın dalga boyunun yaklaşık 540 nanometre (nm) olduğunu buluruz.

TERİMLER:

Dalga Boyu (λ): Bir dalganın tepe noktaları veya çukur noktaları arasındaki uzaklık.

Dalga Hızı (v): Dalganın belirli bir süre içinde alacağı yol.

Frekans (f): Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen tekrar eden olayların (dalgalanma) sayısı.

Nanometre (nm): Metrenin milyarda biri büyüklüğünde bir ölçü birimi. Genellikle ışık dalgalarının dalga boyu ölçümünde kullanılır.

Terahertz (THz): Trilyon (10^12) hertz anlamına gelen bir frekans birimi.

Dalga Boyu Hesaplama Formülü ve Hesaplama Aşamaları

Dalga boyu, bir dalganın iki ardışık tepe noktası veya çukuru arasındaki en kısa mesafedir. Dalga boyu, dalganın frekansı ve hızı ile ilişkilidir. Dalga boyunu hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Dalga boyu (λ) = Dalga hızı (v) / Frekans (f)

Formül: λ = v / f

Formülde:

 • λ: Dalga boyu (metre cinsinden)
 • v: Dalga hızı (metre/saniye cinsinden)
 • f: Frekans (Hertz cinsinden)

Hesaplama Aşamaları:

 1. Dalga hızını belirleyin. Dalga hızı, dalganın hangi ortamda yayıldığına bağlıdır. Örneğin, ses dalgalarının hızı havada 343 m/s, suda 1480 m/s ve çelikten yapılmış bir çubukta 5960 m/s’dir. Işık dalgalarının hızı ise vakumda 299.792.458 m/s’dir.
 2. Dalganın frekansını belirleyin. Frekans, bir saniyede dalganın kaç tepe noktasının geçtiğini gösterir. Frekansı doğrudan ölçmek zor olabilir, ancak bazı durumlarda dalganın kaynağının frekansı bilinebilir. Örneğin, bir radyo vericisinin frekansı MHz cinsinden belirtilir.
 3. Dalga boyunu hesaplamak için formülü kullanın. Yukarıdaki formülü kullanarak dalga hızını frekansına bölerek dalga boyunu bulabilirsiniz.

Örnek:

Bir radyo vericisinin frekansı 100 MHz olsun. Bu vericinin dalga boyunu bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Dalga hızını belirleyin. Işık dalgalarının hızı vakumda 299.792.458 m/s’dir.
 2. Dalganın frekansını belirleyin. Frekans 100 MHz’dir (MHz = 1.000.000 Hz).
 3. Dalga boyunu hesaplayın.

λ = v / f = 299.792.458 m/s / 1.000.000 Hz = 299,792 m

Bu vericinin dalga boyu 299,792 metredir.

Dalga boyu hesaplamaları, ses, ışık ve diğer dalga türleri için kullanılabilir. Dalga boyunu bilmek, dalganın frekansı ve hızı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Bu bilgiler, telekomünikasyon, akustik, optik ve diğer birçok alanda önemli rol oynar.

Not:

 • Dalga boyu, dalganın genliği ile karıştırılmamalıdır. Genlik, bir dalganın tepe noktası ile denge noktası arasındaki dik mesafedir.
 • Dalga boyu, dalganın hangi ortamda yayıldığına bağlı olarak değişebilir.