Biyometrik bilgiler nelerdir ve insanlardan hangi tür biyometrik veriler toplanabilir?

Biyometrik veri nedir ve insanlar hangi tür biyometrik verileri sağlar? Parmak izi, yüz tanıma, iris taraması gibi yöntemlerle nasıl veri toplanır ve kullanılır? Biyometrik veri toplama işlemi güvenli midir ve gizlilik endişelerine neden olabilir mi?

Biyometrik veri nedir ve insanlar hangi tür biyometrik verileri sağlar?

Biyometrik veriler, bireylerin fiziksel veya davranışsal özelliklerine dayanan benzersiz tanımlayıcı bilgilerdir. Bu veriler, kişileri tanımak, kimliklerini doğrulamak veya yetkilendirmek için kullanılır. İnsanlar tarafından sağlanan biyometrik veriler, birçok farklı yöntemle toplanabilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı biyometrik veri türleri:

 • Parmak izi: Parmak izi, parmak uçlarında bulunan benzersiz desenlerden oluşur. İzleyiciler veya sensörler kullanılarak parmak izleri taranır ve dijital olarak depolanır.
 • Yüz tanıma: Yüz tanıma teknolojisi, bir kişinin yüz özelliklerini analiz ederek kimlik doğrulama veya tanıma için kullanılır. Kamera veya sensörler kullanılarak yüz verileri taranır ve karşılaştırma için bir veritabanıyla eşleştirilir.
 • Iris taraması: İris, göz üzerindeki renkli bölgedir ve benzersiz bir desene sahiptir. Fotoğraflama veya görüntüleme cihazları kullanılarak iris taraması yapılır ve alınan veriler dijital olarak işlenir.
 • Retina taraması: Retina, göz içindeki ışığa duyarlı tabakadır ve benzersiz damar desenlerine sahiptir. Kızılötesi ışık kullanılarak retina taraması yapılır ve dijital bir görüntü oluşturulur.
 • El geometrisi: Kişinin elinin şekli, parmak uzunluğu ve diğer ölçümler el geometrisi olarak bilinir. El izleyiciler kullanılarak veriler toplanır ve işlenir.
 • İşitme: İnsanın işitme profili, kişisel bir biyometrik veri olarak kullanılabilir. İşitme testleri ve cihazlar kullanılarak veriler toplanır.

Bu sadece bazı biyometrik veri türlerinin örnekleridir. Teknoloji geliştikçe, daha da fazla biyometrik veri toplama yöntemi ortaya çıkabilir.

Biyometrik veri toplama işlemi

Biyometrik veri toplama işlemi, bir kişinin biyometrik özelliklerinin belirlenmesini ve bu özelliklerin bir veritabanına kaydedilmesini içerir. İşlem genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Tara: Biyometrik özellikleriniz, uygun bir tarama cihazı kullanılarak taranır. Örneğin, parmak izlerinizin taranması için bir parmak izi sensörü kullanılır.

 2. Al: Taranan biyometrik veriler, cihaz tarafından dijital olarak yakalanır ve bir formatta depolanır. Bu veriler, özgün bir tanımlayıcı olarak kullanılmak üzere şifrelenerek saklanır.

 3. İşle: Yakalanan veriler, bir algoritma kullanılarak işlenir. Bu işlem genellikle biyometrik verilerin özelliklerini çıkarmak ve bir şablon oluşturmak için gerçekleştirilir. Örneğin, yüz tanıma işlemi, yüz özelliklerini algılamayı ve bir yüz şablonu oluşturmayı içerir.

 4. Kaydet: İşlenen biyometrik veriler, bir veritabanına kaydedilir. Bu veritabanı, tanımlanması gereken kişilerin biyometrik verilerini içerir.

 5. Eşleştirme: Bir kişinin biyometrik özelliği kullanılarak kimlik doğrulama veya tanıma yapılması gerektiğinde, veri kaynaklarından alınan biyometrik veriler ile yeni tarama arasında bir karşılaştırma yapılır. İki tarama karşılaştırılır ve benzerlik düzeyi hesaplanır. Eşleşen bir şablon bulunursa, kişi tanınır veya kimliği doğrulanır.

Biyometrik veri toplama güvenliği ve gizlilik endişeleri

Biyometrik veri toplama işlemi, teknik olarak güvenli olabilse de güvenlik tehditlerine karşı hassas olabilir. Biyometrik verilerin güvenliği, şu önlemlerle sağlanabilir:

 • Veri şifreleme: Biyometrik veriler, şifrelenerek korunmalı ve yetkisiz erişimin önlenmesi için güvenli bir ortamda saklanmalıdır.
 • Veritabanı güvenliği: Biyometrik veri tabanları, güvenlik önlemleriyle korunmalı ve sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği bir şekilde tasarlanmalıdır.
 • Erişim kontrolü: Biyometrik veriler, sadece ihtiyaç duyulduğunda ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilir olmalıdır.
 • Veri gizliliği: Biyometrik veriler, gizlilik politikaları ve yasal gereksinimlerle uyumlu olarak kullanılmalı ve işlenmelidir.
 • Kimlik doğrulama: Biyometrik veriler, kimlik doğrulama amacıyla kullanıldığında, güvenlik önlemleriyle korunmalı ve yanlış kullanımını önlemek için güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Gizlilik endişeleri ise biyometrik veri toplama işlemiyle birlikte ortaya çıkabilir. Özellikle biyometrik verilerin bir veritabanında depolanması durumunda, bu verilerin kötü niyetli kişiler veya kurumlar tarafından erişilebilir hale gelmesi endişe yaratabilir. Bu nedenle, biyometrik veri toplama ve kullanma süreçlerinde gizlilik politikalarına ve yasal düzenlemelere uyulması son derece önemlidir. TERİMLER:

 • Biyometrik veri: Bireylerin fiziksel veya davranışsal özelliklerine dayanan benzersiz tanımlayıcı bilgilerdir. Örnek olarak, parmak izi, yüz tanıma veya iris taraması gibi verileri içerebilir.
 • Şablon: İşlenmiş biyometrik verilerin özgün tanımlayıcı formudur. Şablon, veritabanında saklanır ve eşleştirme işlemlerinde kullanılır.