Bir orman ekosistemi nasıl işler?

Bir orman ekosistemi, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar dahil olmak üzere birçok canlıyı içerir. Bu farklı canlılar arasındaki etkileşimlerin ve enerji akışının nasıl işlediğini anlamak önemlidir. İlk olarak, bir ormanın enerji akışı ve beslenme zinciri nasıl işler? Yani, enerji hangi aşamalardan geçer ve hangi organizmalar bu sürece dahil olur? İkinci olarak, yıkıcı olaylar (örneğin orman yangınları veya hastalıklar) bir orman ekosistemi üzerinde ne tür etkiler yapar ve ekosistemin kendini nasıl toparladığını anlamak öenmlidir.