Bilgisayar işlemcilerinde çekirdek sayısı nasıl bir etkiye sahiptir?

Bilgisayar işlemcilerinde bahsi geçen çekirdek sayısı nedir ve bu sayının fazlalığı bir bilgisayarın işlevselliğini ve hızını nasıl etkiler? Çekirdek sayısının daha fazla olmasının bir bilgisayara neler kazandırdığını ve ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini ayrıntılarıyla açıklayabilir misiniz? Ayrıca, tüm programlar ve oyunlar birden çok çekirdeği etkili bir şekilde kullanabilir mi?