Andezit Kayaç Türü Nedir?

Andezit kayaç türü nedir ve hangi özelliklere sahiptir?

Andezit kayaç türü volkanik bir kayadır ve bazalt ile granit arasında yer alır. Bu kayaçlar genellikle plaka sınırlarında, yer kabuğunun altında meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşur. Andezit kayaçların mineral bileşimi genellikle plajiyoklaz feldispatları, piroksenler, amfiboller ve kuvars içerir.

Andezit kayaçlar, genellikle koyu gri, yeşilimsi gri veya siyah renklere sahip olabilirler. Andezit kayaçların yüzeyi pürüzlü veya taneli olabilir ve sert, dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bu kayaçlar çoğunlukla inşaat, yol, demiryolu gibi endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaktadırlar. Ayrıca, bazaltta olduğu gibi, Andezit kayaçlarında bazalt lavlara kıyasla daha viskozdurlar ve bu nedenle daha pürüzlü bir yüzeye sahiptirler.