"Regresyon doğruları arasında hangisi gözlemlere daha uyumludur ve daha iyi uyum gösteren bir doğru çizmek mümkün mü?"

Soru:
Sağdaki grafikte, farklı tekniklerle hesaplanmış iki regresyon doğrusu (Y1 ve Y2) ve 5 gözlem değeri görülmektedir. İki regresyon doğrusundan hangisi gözlemlere daha uyumludur? Kanıtlayınız. Bu doğrudan daha iyi uyum gösteren bir doğruyu çizmek mümkün müdür? Açıklayınız.

Regresyon doğrusu formülleri ve verileri:

  • Y1= -23393X1 + 0,1071
  • Y2 = -4.82X2 + 17.01
  • Gözlem değerleri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18

Not: Orjinal veri çıktısından alınan bu sayıların doğru formülasyon ve gözlem değerleri olması tahmin edilmiştir. Bu değerlerin belirli bir formülün veya datanın eksen değerleri olduğu kesin olarak belirtilmediğinden, yorumlar buna göre yapılmıştır.