İslam'da Fıkhın Rolü Nedir?

Fıkıh, İslam hukukunun babasıdır ve İslam’ın hayatın her kesimine nasıl uygulanabileceğini belirler. Fıkıh, İslam’ın uygulamalı yönünü ifade eder ve İslam toplumunda sosyal düzeni, etik kuralları ve hukuki meseleleri düzenler. İslam’da fıkıh disiplininin ortaya çıkışı, gelişimi ve rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca, bir Müslüman olarak hayatınızdaki günlük durumları ve olayları yönetirken fıkıh ilkelerini nasıl uyguladığınızı paylaşabilir misiniz?