Have ve has ile ilgili olumlu olumsuz soru cevap cümleleri

Have ve has ile ilgili olumlu olumsuz soru cevap cümleleri nelerdir? Have ve has sözcükleri ne anlama gelir? Have ve has sözcükleri nerelerde kullanılır? Have ve has sözcükleriyle kurulan olumlu ve olumsuz cümleler nelerdir?

Have/Has ifadeleri “sahip olmak” anlamında kullanılır.
I,You,We,They için Have
He, She, It için Has kullanılır.

I have a book. - Kitabım var.
She hasn’t book. Onun kitabı yok.

Not: sıklıkla Has e had karıştırılır. Had cümleye geçmiş zaman anlamı katar.
Örn: I had a bike - Bisikletim vardı.

2 Beğeni