Görelilik teorisini nasıl anlamalıyız?

Genel görelilik teorisi ve özel görelilik teorisini alan Einstein’a ait bu teoriyi nasıl açıklayabiliriz? Her ikisi nasıl farklılık gösterebilir ve hangi fenomenleri açıklamak için kullanılır? Teorinin kendi konseptlerine ve genel/sıradan insanların fiziksel evreni anlamasına nasıl katkıda bulunduğunu nasıl anlatabiliriz? Görelilik teorisinin uygulamaları ve modern teknoloji üzerindeki etkileri nelerdir?