Dil öğrenmeye uygun beynin yaş grubu var mıdır?

Dil öğrenme konusunda beyin yaşının önemli olduğu yaygın bir düşünceye dayalı olarak, acaba belirli bir yaş grubunda olan bireyler dil öğrenme konusunda daha yatkın mıdır? Örneğin, çocuk yaşta başlandığında dil öğrenme daha hızlı ve verimli midir, yoksa yetişkinlerin dil becerilerini geliştirme yetenekleri çocuklarınkinden daha mı yüksektir? Bu durum beyin gelişimi ve psikoloji ile ne seviyede bağlantılıdır?