Cubism Sanat Akımı Nasıl Ortaya Çıktı?

  1. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve özellikle resim ve heykel sanatını etkileyen Cubism (Kübizm), adını nereden alır? Bu akımı kimler başlattı, ve hangi eserlerle bunu belirginleştirdiler ? Ayrıca, Kübizm’in özelliklerini ve bu akımın sanata ne gibi etkileri oldu, hangi diğer akımları da etkiledi bu gelişme? Yani Kübizm, sanat tarihinde hangi rolleri oynadı ve sonraki sanat alanında ne tür yeniliklere yol açtı?